15 barn 3-5 år spelar Erik Saties Gymnopedie nr. 1

Jan Risberg lär 15 barn i åldrarna 3-5 år att spela Erik Saties Gymnopedie nr. 1 på 5 veckor.

http://www.folksam.se/minimaestros/seallafilmer?WT.ac=mini_se
http://www.cmuse.org/mini-maestros-15-children-concert-pianists/