15 barn 3-5 år spelar Erik Saties Gymnopedie nr. 1

Jan Risberg lär 15 barn i åldrarna 3-5 år att spela Erik Saties Gymnopedie nr. 1 på 5 veckor.