Flow for chamberensemble

flow ...... kan sägas vara ett monolitiskt stycke musik.
Monolit kan vara ett större föremål som tillverkats ur ett enstaka massivt stycke.
I naturen är det vanligtvis erosionen som exponerar sådana bildningar, där denn ar låtit den hårdare och solida metamorfa klippan stå kvar.....
Ex de gotländska raukarna....
Monolit eller monolitisk krets inom elektroniken är när den består av ett enda chips eller kiselbricka.......
I detta verk förkommer först bara en ton, en ton som lite senare tar ett steg åt sidan och sedan ytterligare ett .........